Idag är Gamla stan just den gamla delen av Stockholm med väl bevarade gränder och byggnader. Men då Stockholm grundades under 1200-talet, av Birger Jarl, var Gamla stan själva stadens huvudpunkt. Staden, som växte sig allt större, kom att omges av en stadsmur. På Stortorget byggdes Rådhuset och bykyrkan, som är den äldsta delen av Storkyrkan.

Eldsvådor var dessvärre inte allt för ovanligt förr och eftersom husen var gjorda av trä kunde det få förödande konsekvenser. 1625 utbröt en ganska omfattande brand som spred sig snabbt i Gamla stan. Branden pågick under flera dagar och förstörde en stor del av dåvarande Stockholm. Efter incidenten togs det beslut om att rusta upp stadens hus på nytt,  som då skulle byggas av sten istället.


Under 1800-talet proklamerade starka viljor att man borde riva Gamla stan och tillämpa en traditionell stadsplanering med mer rymd och ljus, istället för trånga gränder och tätbyggda hus. Men tack och lov genomfördes det aldrig och under början av 1900-talet kom samhället till insikt med vilket historiskt värde Gamla stan har. Stadsdelen är sedan många år ett k-märkt kulturreservat.

Det vi idag kallar Gamla stan hette Staden fram till mitten av 1800-talet, då den växte och blev större. Stadsdelen kom då att kallas Staden mellan broarna. Under början av 1900-talet växte namnet Gamla stan fram men det dröjde till 1980 innan det blev ett officiellt namn.

Stadsdelen var extremt trångt förr i tiden men idag bebos den av endast cirka 3000 personer. Många av de människor som flyttade hit på 1940-talet bor här än idag och skänker stadsdelen forna tiders glans och livsanda.

Här finns Stockholms äldsta bostadshus och de trånga gränderna förmedlar ofta en ovanligt generös insyn genoms grannhusens fönster. Den äldsta och bevarade gatan i Stockholm är Köpmangatan, som omnämndes redan 1323.

Tunnelbanestationen Gamla stan invigdes 1957.

GD Star Rating
loading…

Gamla stans historia, 5.0 out of 5 based on 1 rating