De tätbyggda husen tornade upp sig, likt svampar, runt Stortorget redan under Medeltiden. Under 1400-talet utgjorde det berömda torget stadens mittpunkt med mer än 5000 invånare. Marknaderna var många och nyhetspulsen var stark. Det var här folket fick ta del av nyhetsutrop från Rådhuset och kallblodiga avrättningar. Som exempelvis Stockholms blodbad, som ägde rum i november 1520, i samband med att Kristian II kröntes till kung.

I ett av husen, som du ser från Stortorget, sitter en kanonkula fastgjuten i väggen. Sägnen säger att kanonkula skulle ha avskjutits under Gustav Vasas belägring av Stockholm 1521. Och att måltavlan var Kristian II (kallad Kristian Tyrann i Sverige och Kristian den gode i Danmark), som nästan fick den i huvudet. Gustav Vasa intog staden och kröntes slutligen till kung.

Kanonkul_Stortorget_1

 

Kanonkula_Stortorget_2

 

En kanske mer trovärdig förklaring till varför kanonkulan sitter fast i husväggen är denna (dock inte lika spännande..) : En möbelhandlare byggde under slutet av 1700-talet ett gustavianskt borgarhus vid Stortorget och han lät då gjuta in en kanonkula i väggen. Detta för att hedra Gustav Vasas belägring som till slut fick Kristian II att ge upp.

Stortorget är ett av Sveriges äldsta torg. Idag finns det mängder av restauranger runt torget och under sommartid även ett antal uteserveringar, vilket är tämligen populärt bland stans alla turister.

Korvkiosk_Stortorget_4

 

Korvkiosken, mitt på Stortorget, är välbesökt under årets varma månader.

GD Star Rating
loading…