Adress: Svartmangatan 16 (entréingången)

Kung Johan III beslutade år 1571 att den stadigt växande tyska befolkningen i Sverige skulle få grunda en tysk församling. Tyska kyrkan, eller Sankta Gertruds kyrkan som den också heter, var ursprungligen en gillestuga. Finländare och tyskar kom dock att dela på denna byggnad fram till 1607, då tyskarna fick ensamrätt till gillestugan. I samma veva valde tyskarna att bygga om den spartanska stugan till vad som kom att bli Tyska kyrkan. Den tyska arkitekten Jacob Kristlar byggde ut kapellet till en hallkyrka i gotisk stil som invigdes 1642.

1878 utbröt en brand i kyrkan. Hela kyrkotornet och dess klockor förstördes i eldsvådan. En annan tysk arkitekt, Julius Raschdorff, fick då i uppdrag att rusta upp kyrkan på nytt. Bland annat lät han bygga ett 96 meter högt torn, vilket vi kan skåda i Gamla stans sky än idag. Tornet är Gamla stans högsta punkt.

Kyrkan är mycket vacker och ståtlig. Många anser att det är en av de mest pompösa kyrkobyggnaderna i Stockholm.

Tyska St. Gertruds församling är en av de äldsta tysktalande församlingar som finns utanför de tyska gränserna. Idag ingår den i svenska kyrkans organisation och har omkring 2000 medlemmar.

Tyska_Kyrkan

På grinden, som ligger vid Tyska Brinken och leder in till själva kyrkan, är det med guldskrift ingraverat: "Fürchtet Gott! Ehret den König!" Vilket ungefär betyder "Frukten Gud! Vörden Konungen!".

 

GD Star Rating
loading…