Adress: Trångsund 1

Storkyrkan är Domkyrkoförsamlingens församlingskyrka sedan 1942. Här firas alltid församlingens huvudgudstjänst. Platsen där kyrkan är belägen är den högsta punkten i Gamla stan. Mitt emot Storkyrkan ligger Slottet. Det första skriftliga dokumentet som bevisar att Storkyrkan fanns är daterat 1279. Från detta år räknar vi kyrkans ålder. Detta är Stockholms äldsta församlingskyrka, som hängde med redan under Birger Jarls tid.

Riddaren Johan Karlsson donerade i sitt testamente 1 mark silver till Stockholms stora kyrka. Det sägas att han halshögs på Stortorget eftersom han motarbetade kungen.

I början kallade folket kyrkan för Bykyrkan just för att den hörde till staden och inte till något kloster. Kyrkan helgades till S:t Nicolaus (handelns- och sjöfartens helgon). Senare även till Jungfru Maria (känner alla till – Jesus moder) och S:t Erik (Stockholms skyddshelgon).

1306 hade kyrkan sin första invigning. Men kyrkan kom att byggas ut under 1300- och 1400-talet. Omkring 1500-talet tror man att kyrkan fick sitt slutliga utseende. Arbeten och renoveringar av kyrkans olika delar (renovering av trä- och stengolv, centraluppvärmning mm.) har sedan dess utförts kontinuerligt och kommer så fortsätta även under 2000-talet.

Öppettider: Mån – Sön 9 – 16

En inskriptionsruta (på latin, som uppfördes under 1700-talet) sitter på Storkyrkans östra sida, bakom statyn föreställande reformatorn och historikern Olaus Petri.

GD Star Rating
loading…